Årsoppgjør

Regnskapsloven og Bokføringsloven krever at foretak avlegger regnskap, med en forenkling av kravene for små foretak. Alle regnskapspliktige foretak pålegges å utarbeide resultatregnskap, balanse og årsberetning. Det er dette som også kalles årsoppgjør.

Mange daglige ledere ser med gru fram til starten på et nytt år ettersom januar som oftest betyr oppstarten på prosessen med å ferdigstille årsoppgjøret. Det er en omfattende og lang prosess som det er helt kritisk å gjøre korrekt. Ukorrekte tall fører til et uriktig årsoppgjør, noe som igjen blant annet vil påvirke skatteberegning. Det vil være ugunstig både å betale inn for mye og å betale inn for lite.

Det er ikke bare kun for rapporteringens skyld at årsoppgjøret er nødvendig. Det vil også gi deg muligheten til å få oversikt over den finansielle statusen til foretaket ditt etter endt år, som videre kan sammenliknes fra år til år.

For å kunne utarbeide årsoppgjøret er det nødvendig at et foretak har kapable og erfarne regnskapsførere som kjenner foretaket og som vet hvilke lover og regler som er gjeldende for alle selskapsformer, om det så er aksjeselskap, stiftelse, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller andre typer foretak.

Det er viktig å ha kjennskap til hvordan årsoppgjøret rapporteres til Skatteetaten da dette i seg selv kan være en jungel av ulike poster og skjemaer uansett selskapsform. Som en del av rapporteringen må foretaket ditt levere selvangivelse for næringsdrivende og forholde seg til ulike frister for vanlig selvangivelse.

Vi kan tilby nettopp den assistansen du trenger for å sikre at årsoppgjøret blir riktig og rapportert som lovpålagt. Vi lager årsoppgjør for foretak i henhold til norsk lovgivning. Vi utarbeider også finansregnskap for investorer og alle andre rapporter ut fra forespørsel.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Ønsker du et uforpliktende møte eller har spørsmål?