Fakturering

Det er viktig med gode rutiner for fakturering. Selv foretak i oppstartfasen vil dra stor nytte av å ha effektive rutiner på plass helt fra starten av for å unngå kaotiske tilstander når foretaket vokser.

Det finnes rimelige løsninger tilgjengelig på Internett hvor du selv lager fakturaer og sender disse ut til ulike kunder. Slike løsninger er gjerne tilpasset nyetablerte foretak og innebærer mye manuelt arbeid. Nettopp manuelt arbeid er noe du bør unngå da det øker sannsynligheten for feil, som igjen kan føre til misfornøyde kunder. Det blir også veldig tidkrevende etter hvert som antallet kunder og fakturaer øker.

For å sikre et godt kundeforhold, er det essensielt at fakturaene som sendes ut:

  • Har riktige summer og riktig beregning av eventuell merverdiavgift
  • Er ryddige og inneholder lovpålagte detaljer og informasjon
  • Blir sendt ut i god tid og til riktig mottaker
  • Følges opp ved utelatte innbetalinger

Den beste måten å sikre full oversikt er ved bruk av faktureringsprogram. Disse kan være komplekse og vanskelige å sette seg inn i om man ikke har god nok bakgrunnskunnskap, og det er her det kan lønne seg å sette over faktureringen til oss.

Vi benytter oss av et eFaktura-system for utarbeiding av fakturaer. På den måten har vi alltid oversikt over kunder, kundedetaljer, innbetalinger og ubetalte fakturaer. Vi skriver fakturaer, sender dem ut, og følger opp til de er betalt. På den måten sparer du mye tid og penger.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan gjøre hverdagen din litt enklere.

Ønsker du et uforpliktende møte eller har spørsmål?